Studieaanbod

De Strafste School 2014

Onderstaand de link naar ons studieaanbod in het eerste en tweede jaar, A- en B-stroom naar aanleiding van de vernieuwingen binnen de eerste graad. Voor meer specifieke informatie over de lessen en lesinhoud verwijzen wij u graag door naar onze info-brochure die je binnenkort via de knop hiernaast kan downloaden.

We geven u alvast even beknopt weer wat de bedoeling is

 • Zowel voor 1A als voor 1B wordt decretaal verplicht 27u basisvorming voorzien.
 • Zowel voor 1A als voor 1B wordt decretaal verplicht 5u differentiatie voorzien.
 • Die 5u differentiatie bestaan in 1A uit:
  • FLEX-verdieping: leerlingen diepen bepaalde leerstof uit en kiezen als verdiepingsmodule Latijn, STEM-wetenschappen, Mechanica-elektriciteit of Creatief met taal.
  • Daarnaast kiezen de leerlingen nog een talentenvak: Latijn (klassieke talen en cultuur), Omnisport, Voetbal, Crea of Culinair (koken).
  • FLEX-versterking: leerlingen die hiaten vertonen in de basisvorming verliezen 2u FLEX-verdieping en krijgen in de plaats remediëring tijdens 2u FLEX-versterking.
  • FLEX-verkenning: alle leerlingen maken kennis met studiegebieden die niet tot de basisvorming behoren.
 • Latinisten kunnen – indien zij dit wensen – een ander talentenvak dan Latijn kiezen.
 • In 1A heet het vak “Techniek” voortaan “STEM-techniek” omdat de nieuwe eindtermen een meer STEM-gerichte invulling voorzien voor het techniekdeel.
 • Die 5u differentiatie bestaan in 1B uit:
  • FLEX-verdieping: leerlingen hebben 1 uur coachingsmoment.
  • Daarnaast kiezen de leerlingen nog een talentenmodule: Omnisport, Voetbal, Crea of ICT.
  • FLEX-versterking: leerlingen die hiaten vertonen in de basisvorming verliezen 2u FLEX-verdieping en krijgen in de plaats remediëring tijdens 2u FLEX-versterking.
  • FLEX-verkenning: alle leerlingen maken kennis met studiegebieden die in 2B op onze school worden ingericht: mechanica-elektriciteit, verzorging-voeding en hout. Dit zal modulair worden aangeboden.
 • In de tabel voor 1B zijn geschiedenis en aardrijkskunde samengevoegd tot MAVO.
 • In de tabel voor 1B is sprake van “Wetenschappen en techniek”. In de praktijk zal dit bestaan uit een deel van 2u natuurwetenschappen en een deel van 5u techniek. Hierbij worden wel kansen geboden om samen te werken tussen de collega’s van deze vakken.
 • In de tabel is het vak “Crea” opgenomen, in de praktijk zal dit bestaan uit een deel PO en een deel MO.

Lessentabel 1ste jaar A-stroom

Lessentabel 2de jaar A-stroomDe bronafbeelding bekijken

Lessentabel 1ste jaar B-stroom

Lessentabel 2de jaar B-stroom