Eerste graad B-stroom

Lessentabel 1B 2020-2021

Basisvorming

In september 2019 zijn we begonnen aan de uitrol van de moderniseringen van het onderwijs, deze begint in het eerste jaar. 

De leerlingen uit het eerste jaar krijgen een basispakket van 27 lesuren. 

Differentiatie 

Graag zetten wij ons ook in op de talenten en de noden van onze leerlingen. Dit doen we aan de hand van onze talentenmodules. Hier krijg je de kans om je talent/interesse verder te ontwikkelen

Versterken en verdiepen 

We dagen onze leerlingen uit tijdens de versterkings- en verdiepingsuren, we laten hen opzoek gaan naar hun talenten. 

Tijdens de module versterking krijgen leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning de kans om de basisvorming bij te werken. Het leren werken met Smartschool, leren leren, leren plannen en het maken van de schooltas komt hier ook aanbod. Je kan er ook voor kiezen om je te verdiepen in de praktijk, de harde of de zachte sector.

Lessentabel 2B 2020-2021

Basisvorming

In het tweede jaar krijgen de leerlingen een basispakket van 25 lesuren.

Basisoptie

Ook bieden we twee basisopties aan, deze bouwen verder op de kennis die je verworven hebt in het eerste jaar. 

Hierdoor willen we jullie goed informeren zodat je later een goede studiekeuze kunt maken. 

Differentiatie 

Ook in het tweede jaar blijven we inzetten op je talenten en interesses. We willen deze verder ontwikkelen vanuit de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan.