Dagindeling

Oog voor jouw talent!

De leerlingen moeten op de speelplaats aanwezig zijn vóór het eerste belsignaal;

  • ’s Morgens om 08.13u en in de namiddag om 12.38u. Wie te laat komt, moet zich met zijn schoolagenda melden op het leerlingensecretariaat vooraleer naar de les te gaan. Vijf keer te laat komen zonder geldige verantwoording brengt een ordemaatregel met zich mee (strafstudie).

De middagpauze loopt van 11.50u tot 12.40u.

  • Wie op school eet, mag het schoolterrein van de MSGO! niet verlaten. Er is permanent toezicht voorzien.
  • De lessen van de namiddag lopen van 12.40u tot 15.20u of 16.10u. Het precieze einduur staat in het lessenrooster in de schoolagenda vermeld.
  • De school verlaten tijdens en tussen de gewone lesuren is niet toegelaten en wordt altijd bestraft. Wie meent de school te moeten verlaten, vraagt altijd toestemming op het leerlingensecretariaat. Mag het, dan wordt het altijd ingeschreven in de agenda en wordt er ook een stempel van de school gezet.
  • Is er een leraar afwezig het laatste lesuur van de dag, dan kan er toestemming gegeven worden om naar huis te gaan. Ook dit gebeurt altijd door een nota en een stempel in de agenda.
  • Weten wij vooraf dat de volgende dag een leerkracht door ziekte afwezig zal zijn (en er geen taken/toetsen zijn voorzien), dan kan er toestemming gegeven worden later naar school te komen. Dit gebeurt altijd door een nota en een stempel in de agenda ten laatste de dag vooraf.

Als een leerling te laat komt, zullen de ouders om verantwoording gevraagd worden (zie ook orde – en tuchtreglement).